ZMLUVNÉ POISŤOVNE


Očná ambulancia je zmluvným partnerom Všeobecnej Zdravotnej poisťovne, poisťovne Dôvera a Union zdravotnej poisťovne. Zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiace výkony sú v zmysle platnej legislatívy hradené zo zdravotného poistenia pacienta.